Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

odulekkocurek
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viapierogiruskie pierogiruskie
odulekkocurek
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaesperance esperance
odulekkocurek
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
odulekkocurek
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
odulekkocurek
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
odulekkocurek
Reposted frombluuu bluuu viadraia draia
odulekkocurek
8367 b325 500
Reposted fromseaweed seaweed viaasylopath asylopath
odulekkocurek
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadaaa93 adaaa93
odulekkocurek
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa
odulekkocurek
3360 a6ef 500
odulekkocurek
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
odulekkocurek
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaToshi Toshi

February 04 2018

odulekkocurek
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viaseeyousoon seeyousoon
odulekkocurek
4677 067f 500
Reposted fromfrotka frotka viamadadream madadream
8070 3aae 500

infiniety:

infiniety:

Instagram: @joandjudy

Let’s be who we really are

February 01 2018

odulekkocurek
odulekkocurek
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
odulekkocurek
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
odulekkocurek
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl