Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

odulekkocurek
3990 3d7b 500
Reposted frommeem meem viaconfusion confusion
odulekkocurek
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
odulekkocurek
5430 08cb
odulekkocurek
odulekkocurek
1941 f87c 500
odulekkocurek
odulekkocurek
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
odulekkocurek
29/01/2018 S. wrócił. Choc wydawało sie to niemożliwe.
30/01/2018 Obudziłam sie obok Niego.

Wszystkie złamane cześci są już na miejscu. Po miesiacach udręki jest w końcu okej.
— oh S... ciagle odchodzimy i wracamy do siebie. Może pora zadecydowac?
Reposted frompikkumyy pikkumyy
6425 04c2
Reposted fromnotnow notnow viaalone-again alone-again
odulekkocurek
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viaalone-again alone-again
odulekkocurek
1969 eed2
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaalone-again alone-again
odulekkocurek
8995 ff3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalone-again alone-again
odulekkocurek
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki na jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie? Spełnij marzenia.
— ;)
Reposted fromalone-again alone-again
odulekkocurek
2087 c033
Reposted fromtgs tgs vialenka024 lenka024
odulekkocurek
8597 0929 500
odulekkocurek
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
odulekkocurek
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl