Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

odulekkocurek
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaaurinko aurinko
odulekkocurek
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
Reposted fromOff Off viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
odulekkocurek
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
odulekkocurek
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajcia majcia
1767 48e7
odulekkocurek
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaoll oll
odulekkocurek
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
odulekkocurek
3557 4090
Reposted fromwinter-mood winter-mood viaoutoflove outoflove
odulekkocurek
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaoll oll
odulekkocurek
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaconfusion confusion
odulekkocurek
0630 b00b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapikkumyy pikkumyy
odulekkocurek
odulekkocurek
7341 3f95 500
odulekkocurek
2411 a76f
Reposted fromTankistD TankistD viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
odulekkocurek
7816 456b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamrs-cosmos mrs-cosmos
5160 a322
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamrs-cosmos mrs-cosmos
odulekkocurek
9572 a537 500
odulekkocurek
0591 a421 500
Reposted fromfrotka frotka viamrs-cosmos mrs-cosmos
odulekkocurek
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl