Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

odulekkocurek
odulekkocurek
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
odulekkocurek
1043 b729
odulekkocurek
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viapikkumyy pikkumyy
odulekkocurek
odulekkocurek
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
odulekkocurek
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
odulekkocurek
odulekkocurek
6098 787e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapuremindx puremindx
odulekkocurek
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
odulekkocurek
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaszydera szydera
odulekkocurek
8332 56bf
odulekkocurek
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viaszydera szydera
9769 9cca
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaxannabelle xannabelle
odulekkocurek
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viasarazation sarazation

April 14 2017

odulekkocurek
7090 7dbe
Reposted fromorlikowska orlikowska viadelicja8 delicja8
odulekkocurek
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaHandyperson Handyperson
odulekkocurek
Reposted fromjasminum jasminum viaHandyperson Handyperson
odulekkocurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl