Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viamoth-into-flame moth-into-flame
odulekkocurek
odulekkocurek
4993 3f6b 500
Reposted fromoll oll
odulekkocurek
Kochać to znaczy czekać na kogoś bez względu na to, czy przyjdzie, czy nie.
— znalezione
odulekkocurek
0393 51f9
Reposted fromdelain delain vianosmile nosmile
odulekkocurek
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
odulekkocurek
odulekkocurek
5130 f9e4
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
odulekkocurek
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj vianataliana nataliana
odulekkocurek
odulekkocurek
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
odulekkocurek
1043 b729
odulekkocurek
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaExplorers Explorers
odulekkocurek
odulekkocurek
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
odulekkocurek
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
odulekkocurek
odulekkocurek
6098 787e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapuremindx puremindx
odulekkocurek
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl