Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

odulekkocurek
2502 b287
odulekkocurek
2097 81df
odulekkocurek
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viatereseek tereseek
odulekkocurek
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaPicki91 Picki91
odulekkocurek
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx viaadaaa93 adaaa93
odulekkocurek
6453 2774 500
baza pomysłów na hasła do portali społecznościowych została zaktualizowana
odulekkocurek
4322 9fd8 500
Reposted fromintryga intryga viabomdia bomdia
odulekkocurek
9966 0747 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viabomdia bomdia
odulekkocurek
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
odulekkocurek
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawhiteicetea whiteicetea
odulekkocurek
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viakarr4mba karr4mba
odulekkocurek
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viakarr4mba karr4mba
odulekkocurek
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viainimaginable inimaginable
odulekkocurek
odulekkocurek
odulekkocurek

July 01 2015

odulekkocurek
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapl pl
odulekkocurek
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viainsidemyhell insidemyhell
odulekkocurek
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainsidemyhell insidemyhell
odulekkocurek

Tak bardzo chcę niezwyczajnie, niebanalnie, móc zwariować, nie kontrolować się...

— Totentanz
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl